O nás arrow Podmínky lovu kaprovitých ryb
Podmínky lovu kaprovitých ryb PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Pondělí, 23 březen 2009

PODMÍNKY PRO LOV KAPROVITÝCH RYB


Vážení rybáři, nacházíte se na soukromém rybníku Mokřad v Huštěnovicích. Z tohoto důvodu Vás žádáme o dodržování námi ustanovených podmínek pro sportovní rybolov.

Před zakoupením povolenky je rybář povinen seznámit se s místním rybářským řádem na rybníku Mokřad. Zakoupením povolenky rybář souhlasí s místním rybářským řádem a je povinen jej plně respektovat.

 • po příjezdu k rybníku v Huštěnovicích, zaparkujete své vozidlo na vyhrazeném místě pro parkování (viz informační tabule a schéma areálu)
 • seznámíte se s podmínkami pro rybolov
 • v případě, že budete akceptovat podmínky pro rybolov, nahlásíte tuto skutečnost pověřené osobě
 • od tohoto okamžiku se podřizujete všem ustanovením a místním podmínkám pro sportovní rybolov na soukromém rybníku v Huštěnovicích (viz dále)

PODMÍNKY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU

 Je nutno používat podběrák o minimální délce ramen 90cm a podložku pod ryby s vysokým polstrováním, zvýšenými okraji a nebo vaničkovou podložku. Pokud potřebným vybavením rybář nedisponuje, je zde možnost zapůjčit si jej za úplatu u správce rybníku. Bez tohoto vybavení nebude umožněn rybolov.

 • před odchodem na své lovné místo (dle schéma areálu) uhradíte pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník poplatků a služeb), nahlásíte své jméno a bydliště pověřené osobě pro identifikaci a vnitřní potřebu (evidence)
 • Následně bude provedena dezinfekce nářadí rybáře, s ohledem na možnost zanesení nákazy, jak virové, tak bakteriální, do vodní plochy. Toto opatření se týká nářadí, které je ve výlučném vlastnictví lovce. Pokud využijete nářadí od nás, toto nářadí je již dezinfikováno. Nářadím se rozumí podběrák, podložka pod ryby a vážící sak.
 • Dezinfekce Vašeho nářadí není zpoplatněna. Dezinfekce na ošetření poranění ryb je nadále zpoplatněna.
  Shora uvedené opatření o dezinfekci nářadí vyplývá z opatření veterinární správy. V případě neplnění tohoto požadavku není možné u nás na rybníce Mokřad povolit rybolov.
 • po zaujetí lovného místa (velikost lovného místa- viz schéma), dbáte zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa. Využíváte v plné míře jen sociální a hygienická zařízení v areálu. Při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků. Případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě. 
 • v průběhu sportovního rybolovu dbá rybář zásad a podmínek rybolovu na (velikost lovného místa, velikost lovné plochy- viz schéma), zejména

                                         

 • pak přesné dodržení časové délky doby lovu. Při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků. Případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě.
 • opuštění lovného místa a zaujetí nového lovného místa v průběhu zpoplatněného rybolovu je možné při dodržení shora i dále uvedených zásad
 • Každá ulovená ryba musí být před vypuštěním zpět do vody ošetřena desinfekcí na všech poraněných místech, nejen v místě vpichu háčku

Lovné místo: plocha, kterou má rybář vymezenu pro zdolávání ryb a k instalaci svého nářadí a pomůcek pro lov ryb.

Na lovném místě je dovoleno:

 • postavit si stan, bivak, přístřešek, deštník, slunečník
 • je povoleno chytat na tři lovné pruty

Na lovném místě je zakázáno:

 • ukládat odpadky mimo určené koše a nádoby
 • zakládat oheň
 • rýt a jinak kypřit zeminu
 • ukládat ulovenou rybu jinak, než na zvlhčenou podkladní - vypínací podložku
 • nakládat s rybou mimo podkladní - vypínací podložku
 • házet ulovenou rybu z lovného místa do vody
 • vodit vlastního psa bez dovolení pověřené osoby

Lovná plocha: vymezený sektor pro lov ryb, dále pro vnadění zdolávání, pouštění a uchovávání ryb.

Na lovné ploše je dovoleno:

 • sportovní rybolov ve vyhrazeném sektoru (viz. schéma)
 • sportovní rybolov na tři lovné pruty
 • sportovní rybolov jen na jeden návazec na každém lovném prutu a za předpokladu, kdy zátěžové olovo není pevně fixováno na návazec, či vlasec (po případném odtržení návazce, nebo vlasce olovo, krmítko spadne na dno - lovná ryba nebude vláčet sebou zátěž)
 • sportovní rybolov jen na háčky bez protihrotu (nelze chytat na háčky se zamáčklými protihroty) - toto opatření zamezí poranění ryb
 • používat běžně dostupné návnady biologické, rostlinné, chemické, umělé
 • zakrmovat

 

 

Na lovné ploše je zakázáno:

 • zakrmovat hrachem, nepřevařenou kukuřicí a nekvalitními vnadícími a nástražnými materiály, které již mají prošlou záruční dobu, či jinak u nich je zjevná nekvalita a nepoživatelnost rybami
 • vracet do rybníka zpět neušlechtilou bílou rybu
 • vracet do rybníka sportovně ulovenou rybu, která neměla odborně odstraněný háček, bez dezinfekce vpichu po háčku, jinak poraněnou rybu, popřípadě nemocnou
 • zdolávat rybu bez ohledu na sousední a okolní lovce
 • při nočním a denním rybolovu lovit bez zjevné kontroly nahozených udic a jejich dostupnosti - aktivní zóna lovu
 • při nočním rybolovu lovit bez funkčních indikátorů záběrů, nebo příposlechů
 • instalovat na lovné ploše bóje
 • uchovávat ulovenou rybu ve vezírcích, vacích, sacích, na podkladních-vypínacích podložkách pro pozdější, či ranní fotografie úlovků
 • uchovávat ulovenou rybu, popřípadě uchovávat větší počet ulovených ryb ve vaku, saku pro pozdější odběr (přebírání ryb) - odběr ryb není možný
 • koupat se
 • volný pohyb psů
 • porušovat shora závazná ustanovení pro sportovní lov ryb na lovné ploše - po prvotním upomenutí a opakovaných nedostatcích bude rybolov takového rybáře bez náhrad a okolků ukončen s okamžitým odchodem mimo areál rybníka v Huštěnovicích

Denní rybolov:

 • denní rybolov (lovná sezóna) mimo sobotu a neděli bude zahájen s ohledem na klima v předpokládaném období duben až říjen a řídí se aktuální vývěskou
 • denní rybolov v sobotu a neděli je vždy zahájen 8. hodin dopoledne a ukončen v 20. hodin večer téhož dne
 • dřívější a pozdní odchod z denního rybolovu je možný jen po předchozí domluvě se správcem areálu na tel. 733 637 891

Noční rybolov:

 • noční rybolov je zahájen ve 20. hodin a končí v 8. hodin následujícího dne, noční rybolov je vždy na celou dvanácti-hodinovou dobu
 • pozdější nástup na noční rybolov je bez předchozí dohody nepřípustný z důvodu uzamčení areálu
 • dřívější odchod z nočního rybolovu není možný bez předchozí dohody

 

 

Lov dravců:

 • lov dravců není hájen po celou sezónu
 • při technologii lovu na bóji, lovec je ohleduplný vůči okolním lovcům
 • pověřená osoba a majitel si vyhrazují právo takový lov zakázat
 • ulovená dravá ryba se nesmí bez vědomí správce vrátit zpět do rybníka

Důležité informace na závěr:

 • návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního rybníka v Huštěnovicích
 • případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, ani majitele rybníka
 • pověřenou osobu je správce rybníka
 • změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen majitel
 • rybolov v jiném čase, než je popsáno v kapitolách denní a noční rybolov je možno povolit jen ze souhlasem majitele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou
 • společenské a hromadné akce je možno objednávat u majitele rybníka nebo u pověřené osoby
 • doprovodem se rozumí rybář a jedna osoba, v případě více osob, bude jejich pobyt účtován za použití sociálních a hygienických zařízení (viz. ceník poplatků a služeb)
 • všem návštěvníkům rybníka MOKŘAD je dáno na vědomí, že jejich pohyb po rybníku je monitorován a zaznamenáván

 

 

Aktualizováno ( Sobota, 25 červenec 2020 )